Sponsors

Sponsoren van de wereld van Jansje

De verbouwing en inrichting van de wereld van Jansje is financieel mogelijk gemaakt door de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem en de Hartekamp Groep te Heemstede.

Voor specifieke onderdelen van het project hebben onderstaande fondsen en bedrijven een substantiële bijdrage geleverd waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn. Daarnaast zijn er diverse bedragen ontvangen van particulieren, onder andere verkregen door collectes, verlotingen en giften. Hieruit blijkt de grote betrokkenheid van velen.

Jansje bedankt:

Stichting Algemeen Welzijnsfonds voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten Hoogzand

J.C. Ruigrok Stichting Haarlem

Stichting De Blok Haarlem

Hélène de Montigny Stichting Amsterdam

Stichting Jacobus van Zanten Haarlem

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden Haarlem

Stichting ‘Ziekenverpleging in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem’Haarlem

Doopsgezind Kindersteunfonds Haarlem

Rabobank Zuid-Kennemerland Haarlem

Stichting Janna Bosselaar Haarlem

Intos BV Haarlem

Sylvania Havells/ Lumiance verlichting Haarlem

Klantenbinder Haarlem