Jansje van Goor

Initiatiefnemers

Jansje in goed Gezelschap
De Doopsgezinde Gemeente Haarlem en De Hartekamp Groep hebben midden in de samenleving met de opening van de Wereld van Jansje een moderne en kansrijke werkplek gecreëerd voor mensen met een beperking. Zij hebben zich verenigd in de Stichting Jansje van Goor.
Allerlei mensen hebben Jansje hierbij geholpen. Zo gaven Hugo Timmermans, Lex Reitsma, Menno Visser en Piet Hein Eek, gerenommeerde ontwerpers, Jansje een eigentijds uiterlijk.

De Doopsgezinde Gemeente Haarlem
De Doopsgezinde Gemeente in Haarlem heeft altijd een grote verantwoordelijkheid jegens armen en onderdrukten gevoeld en kent daarin een eeuwen oude traditie. Minder vermogenden werden ondersteund, er waren weeshuizen, een armenhuis, openbare scholen en nog altijd zijn er diverse hofjes en bejaardentehuizen die verbonden zijn met de Doopsgezinde Gemeente.

De laatste decennia maken steeds meer mensen kennis met De Doopsgezinden: bezoekers worden gastvrij ontvangen en betrokken bij diverse activiteiten. Er is een historische bibliotheek, een jeugd- en jongerenhuis, er zijn rondleidingen in de kerk. Ook cultuur wordt niet vergeten, de expositieruimte De Gang is vernieuwd.

www.vdgh.nl

De Hartekamp Groep
De Hartekamp Groep biedt mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking in de regio Kennemerland ondersteuning en zorg op het gebied van wonen, dagbesteding, werk en vrijetijdsbesteding met als doel de kwaliteit van het bestaan te bevorderen. Door vraaggericht te werken, waarin hoogwaardige zorg en ondersteuning vanzelfsprekend zijn.

De divisie dagbesteding biedt werk aan ongeveer 1000 volwassenen met een verstandelijke beperking. De dag- en werkcentra maken onderdeel uit van de samenleving. Er wordt daarin samengewerkt met verschillende partners om de dagbestedingsmogelijkheden steeds uit te breiden.

www.hartekampgroep.nl