Disclaimer

De wereld van Jansje is een geregistreerd handelsmerk. Wij zijn bij Jansje trots op ons concept en eigen ontworpen artikelen. Deze artikelen, de website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van de wereld van Jansje. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jansje. Wij zullen niet toestaan dat onze artikelen en ons concept gekopieerd of overgenomen zullen worden door derden. Bij misbruik zullen wij aangifte doen.

De op deze website getoonde informatie wordt door Jansje met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Jansje behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Druk-en zetfouten zijn voorbehouden.